TWO New Positions opened in IBAR

Posted at: July 17, 2018, 8:27 a.m.

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a două posturi de

asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerate din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 1PCCDI/2018 - Director de proiect Dr. Andrei-José Petrescu), la Departamentul Bioinformatica si Biochimie Structurala. Read more.