Programul de pregătire doctorală în IBAR

Programul de doctorat al Institutului de Biochimie (IBAR), organizat sub auspiciile Academiei Române, se adresează studenților de performanta, absolvenți cu studii superioare în științe naturale sau medicină care doresc o formare academică în biochimie și biologie moleculară. Formarea doctorală IBAR face parte din Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

Programul de doctorat este conceput pentru a educa studenți dedicați cercetării, care au ca scop să urmeze cariere competitive internaționale, în universități, institute guvernamentale sau companii private.

Domeniul de cercetare acoperit de programul de doctorat include: mecanisme moleculare de sinteză și degradare a proteinelor, biologie celulară și moleculară, enzimologie, biochimie structurală, bioinformatică și modelare moleculară, cu aplicații în cancer, diabet și imunologie.

Candidații la doctorat trebuie să dețină o diplomă în biologie, chimie, fizică, sau medicină. Studenții cu calificări academice excelente și un angajament puternic în cercetarea de laborator sunt încurajați să aplice.


Pentru detalii, vă rugăm să o contactați pe dna dr. Mari Chiritoiu, tel: (+4) .021.223.90.68, e-mail: mari.chiritoiu@biochim.ro.

PhD admissions

2022 Previously: 2021 2020 2019 2018

Direcţii de cercetare doctorală

 • Biologie Moleculară si Celulară - Conducător de doctorat: Ştefana M Petrescu

  Ştefana M Petrescu este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie al Academiei Române si conducător al Departamentului de Biologie Moleculară si Celulară. Interesele sale de cercetare stiinţifică in domeniul biochimiei si biologiei moleculare se centrează pe dezvoltarea domeniului stiintei proteinelor, scopul principal al cercetărilor fiind inţelegerea proceselor de reglare a homeostaziei proteinelor. Contribuţiile aduse in acest domeniu se referă la: a) dezvoltarea glicobiologiei prin inţelegerea mecanismelor fundamentale ale asocierii calnexinei cu glicoproteinele in reticulul endoplasmic; b) definirea familiei de proteine inrudite cu tirozinaza ca nou model de studiu pentru investigarea proceselor de maturare a proteinelor; c) identificarea rolului proteinelor EDEM in procesele de degradare ale glicoproteinelor.

 • Virusologie Moleculară - Conducător de doctorat: Norica Nichita

  Norica Nichita este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie si conducător al Departamentului de Virusologie Moleculara, care se ocupă cu studiul virusurilor hepatice B si C (HBV si HCV). Interesele sale de cercetare si activitatea stiinţifică actuală se concentrează pe două direcţii principale: a) inţelegerea interacţiei virus - celulă gazd ă la nivel molecular si identificarea de noi ţinte pentru terapia antivirală si b) dezvoltarea de strategii profilactice pentru combaterea infecţiilor cu HBV si HCV, prin obţinerea de antigene virale in sisteme alternative de producţie si caracterizarea proprietăţilor imunogenice ale acestora. În acest sens, Dr. Norica Nichita a coordonat mai multe proiecte nationale si internaţionale de cercetare care s-au concretizat cu stabilirea mecanismului de internalizare a HBV, descifrarea căilor intracelulare de transport si degradare, precum si cu producerea in plante, in premiera, a unor antigene virale HBV/HCV noi care induc raspuns imun neutralizant al infecţiei virale, in animale vaccinate.

 • Enzimologie - Conducător de doctorat: Ștefan Eugen Szedlacsek

  Ștefan Eugen Szedlacsek este conducătorul Departamentului de Enzimologie al Institutului de Biochimie al Academiei Române. Deține un doctorat în biotehnologie la Universitatea Politehnică din București, precum și un master în sinteză organică (Universitatea Politehnică- București) și un master în matematică (Universitatea din București). Profesor Dr. Szedlacsek este bursier al Fundatiei Alexander von Humboldt (Germania). Tema centrală de cercetare a Profesorului Szedlacsek și a echipei sale este studiul relației structură-funcție a enzimelor implicate în semnalizarea celulară cât și aplicarea acestora în diagnostic și în terapie. Proiectele de cercetare specifice în curs de derulare sunt: · Identificarea mecanismelor de semnalizare implicate în tumorigeneză, ca urmare a defosforilării de către EYA3 a substratului specific WDR1; · Studiul mecanismului de acțiune a unor peptide de interferență implicate în inhibarea internalizării receptorilor neuronali AMPA; · Identificarea unor noi markeri tumorali în leucemia acută mieloidă, cancerul tiroidian, cancerul pulmonar, cancerul colorectal. Modalități potențiale de diagnostic direcționat; · Proiectarea și experimentarea în laborator a unui vector molecular bazat pe Holmiu166 în vederea radiodiagnosticului și radioterapiei direcționate.

 • Bioinformatică şi Biochimie Structurală - Conducător de doctorat: Andrei-J. Petrescu

  Andrei-J. Petrescu, profesor în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române, a înfiinţat şi coordonează Departamentul de Bioinformatică şi Biochimie Structurală al Institutului de Biochimie al Academiei Române care a dezvoltat în premieră în România tehnicile de cercetare experimentală asistată computaţional în domeniul biochimiei şi biologiei la nivel molecular. Cercetările dr. Andrei-J. Petrescu se concentrează pe identificarea celor mai eficiente căi de îmbinare a tehnicilor de modelare şi simulare moleculară, bioinformatică, biologie sistemică, machine learning sau drug design cu cele experimentale de biochimie fizică, mutageneză dirijată, spectrometrie de masă în înţelegerea bazelor moleculare ale vieţii, a evoluţiei şi optimizărilor moleculare cu aplicaţii în rezolvarea unei palete largi de probleme concrete în biochimie, biologie moleculară, imunobiologie, glicobiologie şi farmacologie.

Documente necesare înscriere

 • cerere de inscriere - formular tip (biroul doctorate);
 • certificat de nastere (copie xerox);
 • certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui (copie xerox);
 • diploma de bacalaureat (copie legalizata);
 • diploma de licenta si foaie matricola (copii legalizate);
 • diploma de master si foaie matricola (copii legalizate);
 • cartea de identitate (copie xerox);
 • atestat de sustinere a unui examen de competente lingvistice sustinut la Centrul de Limbi Straine a Universitatii Bucuresti (nivelul minim B2, conform cadrului de referinta al Consiliului Europei);
 • alte certificate care atesta pregatire universitara si / sau postuniversitara in domeniul e;
 • curriculum vitae - model european(Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activitatii stiintifice);
 • lista lucrarilor stiintifice publicate in domeniul de studiu ales;
 • lista bibliografica cu literatura de specialitate studiata pentru colocviul de admitere;
 • fisa personala - formular tip (biroul doctorate);
 • propunere privind teza de doctorat ce urmeaza a fi elaborata si o scurta prezentare a acesteia - 1,2 pagini - formular tip (biroul doctorate);
 • adeverinta de salariat in cazul in care candidatul este angajat;

Open positions

Approved student positions at the Institute of Biochemistry: 4.

PhD Advisor Training topic Number of open positions Bibliography
without bursary with bursary
1 Dr. Petrescu Ştefana Maria Cellular and molecular biology 0 2 bibliography
2 Dr. Szedlacsek Ştefan Eugen Enzimology and cellular signaling 0 2 bibliography
Total: 4

Accepted candidates

Candidate PhD Advisor With/without bursary
NĂVLIGU A.M. DIANA GEORGIANA Dr. Ştefana Petrescu with bursary

Direcţii de cercetare doctorală

 • Biologie Moleculară si Celulară - Conducător de doctorat: Ştefana M Petrescu

  Ştefana M Petrescu este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie al Academiei Române si conducător al Departamentului de Biologie Moleculară si Celulară. Interesele sale de cercetare stiinţifică in domeniul biochimiei si biologiei moleculare se centrează pe dezvoltarea domeniului stiintei proteinelor, scopul principal al cercetărilor fiind inţelegerea proceselor de reglare a homeostaziei proteinelor. Contribuţiile aduse in acest domeniu se referă la: a) dezvoltarea glicobiologiei prin inţelegerea mecanismelor fundamentale ale asocierii calnexinei cu glicoproteinele in reticulul endoplasmic; b) definirea familiei de proteine inrudite cu tirozinaza ca nou model de studiu pentru investigarea proceselor de maturare a proteinelor; c) identificarea rolului proteinelor EDEM in procesele de degradare ale glicoproteinelor.

 • Virusologie Moleculară - Conducător de doctorat: Norica Nichita

  Norica Nichita este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie si conducător al Departamentului de Virusologie Moleculara, care se ocupă cu studiul virusurilor hepatice B si C (HBV si HCV). Interesele sale de cercetare si activitatea stiinţifică actuală se concentrează pe două direcţii principale: a) inţelegerea interacţiei virus - celulă gazd ă la nivel molecular si identificarea de noi ţinte pentru terapia antivirală si b) dezvoltarea de strategii profilactice pentru combaterea infecţiilor cu HBV si HCV, prin obţinerea de antigene virale in sisteme alternative de producţie si caracterizarea proprietăţilor imunogenice ale acestora. În acest sens, Dr. Norica Nichita a coordonat mai multe proiecte nationale si internaţionale de cercetare care s-au concretizat cu stabilirea mecanismului de internalizare a HBV, descifrarea căilor intracelulare de transport si degradare, precum si cu producerea in plante, in premiera, a unor antigene virale HBV/HCV noi care induc raspuns imun neutralizant al infecţiei virale, in animale vaccinate.

 • Enzimologie - Conducător de doctorat: Ștefan Eugen Szedlacsek

  Ștefan Eugen Szedlacsek este conducătorul Departamentului de Enzimologie al Institutului de Biochimie al Academiei Române. Deține un doctorat în biotehnologie la Universitatea Politehnică din București, precum și un master în sinteză organică (Universitatea Politehnică- București) și un master în matematică (Universitatea din București). Profesor Dr. Szedlacsek este bursier al Fundatiei Alexander von Humboldt (Germania). Tema centrală de cercetare a Profesorului Szedlacsek și a echipei sale este studiul relației structură-funcție a enzimelor implicate în semnalizarea celulară cât și aplicarea acestora în diagnostic și în terapie. Proiectele de cercetare specifice în curs de derulare sunt: · Identificarea mecanismelor de semnalizare implicate în tumorigeneză, ca urmare a defosforilării de către EYA3 a substratului specific WDR1; · Studiul mecanismului de acțiune a unor peptide de interferență implicate în inhibarea internalizării receptorilor neuronali AMPA; · Identificarea unor noi markeri tumorali în leucemia acută mieloidă, cancerul tiroidian, cancerul pulmonar, cancerul colorectal. Modalități potențiale de diagnostic direcționat; · Proiectarea și experimentarea în laborator a unui vector molecular bazat pe Holmiu166 în vederea radiodiagnosticului și radioterapiei direcționate.

 • Bioinformatică şi Biochimie Structurală - Conducător de doctorat: Andrei-J. Petrescu

  Andrei-J. Petrescu, profesor în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române, a înfiinţat şi coordonează Departamentul de Bioinformatică şi Biochimie Structurală al Institutului de Biochimie al Academiei Române care a dezvoltat în premieră în România tehnicile de cercetare experimentală asistată computaţional în domeniul biochimiei şi biologiei la nivel molecular. Cercetările dr. Andrei-J. Petrescu se concentrează pe identificarea celor mai eficiente căi de îmbinare a tehnicilor de modelare şi simulare moleculară, bioinformatică, biologie sistemică, machine learning sau drug design cu cele experimentale de biochimie fizică, mutageneză dirijată, spectrometrie de masă în înţelegerea bazelor moleculare ale vieţii, a evoluţiei şi optimizărilor moleculare cu aplicaţii în rezolvarea unei palete largi de probleme concrete în biochimie, biologie moleculară, imunobiologie, glicobiologie şi farmacologie.

Documente necesare înscriere

 • cerere de inscriere - formular tip (biroul doctorate);
 • certificat de nastere (copie xerox);
 • certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui (copie xerox);
 • diploma de bacalaureat (copie legalizata);
 • diploma de licenta si foaie matricola (copii legalizate);
 • diploma de master si foaie matricola (copii legalizate);
 • cartea de identitate (copie xerox);
 • atestat de sustinere a unui examen de competente lingvistice sustinut la Centrul de Limbi Straine a Universitatii Bucuresti (nivelul minim B2, conform cadrului de referinta al Consiliului Europei);
 • alte certificate care atesta pregatire universitara si / sau postuniversitara in domeniul e;
 • curriculum vitae - model european(Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activitatii stiintifice);
 • lista lucrarilor stiintifice publicate in domeniul de studiu ales;
 • lista bibliografica cu literatura de specialitate studiata pentru colocviul de admitere;
 • fisa personala - formular tip (biroul doctorate);
 • propunere privind teza de doctorat ce urmeaza a fi elaborata si o scurta prezentare a acesteia - 1,2 pagini - formular tip (biroul doctorate);
 • adeverinta de salariat in cazul in care candidatul este angajat;

Documente SCOSAAR

Open positions

Approved student positions at the Institute of Biochemistry: 8.

PhD Advisor Training topic Number of open positions Bibliography
without bursary with bursary
1 Dr. Petrescu Ştefana Maria Cellular and molecular biology 0 2 bibliography
2 Dr. Szedlacsek Ştefan Eugen Enzimology and cellular signaling 0 2 bibliography
3 Dr. Petrescu Andrei Jose Bioinformatics and structural biology 1 2 bibliography
4 Dr. Nichita Norica Beatrice Molecular virusology 0 1 bibliography
Total: 8

Accepted candidates

Candidate PhD Advisor With/without bursary
TECUCIANU I. RAMONA MIHAELA Dr. Ştefana Petrescu with bursary
TUDOR V.C. MONICA Dr. Ştefana Petrescu with bursary
COȘOREANU L. L. ANDRA-ELENA Dr. Ștefan Eugen Szedlacsek with bursary
BUZĂȚOIU I. ȘTEFANIA-ARIADNA Dr. Norica Nichita with bursary
TRIȚĂ A.G. CRISTIANA Dr. Norica Nichita with bursary
BECTAȘ FLORIANA-SIBEL Dr. Andrei Petrescu with bursary
MANOLIU R. LAURA CRISTINA-ELENA Dr. Andrei Petrescu without bursary
TRIF E. COSMIN Dr. Andrei Petrescu with bursary

Direcţii de cercetare doctorală

 • Biologie Moleculară si Celulară - Conducător de doctorat: Ştefana M Petrescu

  Ştefana M Petrescu este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie al Academiei Române si conducător al Departamentului de Biologie Moleculară si Celulară. Interesele sale de cercetare stiinţifică in domeniul biochimiei si biologiei moleculare se centrează pe dezvoltarea domeniului stiintei proteinelor, scopul principal al cercetărilor fiind inţelegerea proceselor de reglare a homeostaziei proteinelor. Contribuţiile aduse in acest domeniu se referă la: a) dezvoltarea glicobiologiei prin inţelegerea mecanismelor fundamentale ale asocierii calnexinei cu glicoproteinele in reticulul endoplasmic; b) definirea familiei de proteine inrudite cu tirozinaza ca nou model de studiu pentru investigarea proceselor de maturare a proteinelor; c) identificarea rolului proteinelor EDEM in procesele de degradare ale glicoproteinelor.

 • Virusologie Moleculară - Conducător de doctorat: Norica Nichita

  Norica Nichita este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie si conducător al Departamentului de Virusologie Moleculara, care se ocupă cu studiul virusurilor hepatice B si C (HBV si HCV). Interesele sale de cercetare si activitatea stiinţifică actuală se concentrează pe două direcţii principale: a) inţelegerea interacţiei virus - celulă gazd ă la nivel molecular si identificarea de noi ţinte pentru terapia antivirală si b) dezvoltarea de strategii profilactice pentru combaterea infecţiilor cu HBV si HCV, prin obţinerea de antigene virale in sisteme alternative de producţie si caracterizarea proprietăţilor imunogenice ale acestora. În acest sens, Dr. Norica Nichita a coordonat mai multe proiecte nationale si internaţionale de cercetare care s-au concretizat cu stabilirea mecanismului de internalizare a HBV, descifrarea căilor intracelulare de transport si degradare, precum si cu producerea in plante, in premiera, a unor antigene virale HBV/HCV noi care induc raspuns imun neutralizant al infecţiei virale, in animale vaccinate.

 • Enzimologie - Conducător de doctorat: Ștefan Eugen Szedlacsek

  Ștefan Eugen Szedlacsek este conducătorul Departamentului de Enzimologie al Institutului de Biochimie al Academiei Române. Deține un doctorat în biotehnologie la Universitatea Politehnică din București, precum și un master în sinteză organică (Universitatea Politehnică- București) și un master în matematică (Universitatea din București). Profesor Dr. Szedlacsek este bursier al Fundatiei Alexander von Humboldt (Germania). Tema centrală de cercetare a Profesorului Szedlacsek și a echipei sale este studiul relației structură-funcție a enzimelor implicate în semnalizarea celulară cât și aplicarea acestora în diagnostic și în terapie. Proiectele de cercetare specifice în curs de derulare sunt: · Identificarea mecanismelor de semnalizare implicate în tumorigeneză, ca urmare a defosforilării de către EYA3 a substratului specific WDR1; · Studiul mecanismului de acțiune a unor peptide de interferență implicate în inhibarea internalizării receptorilor neuronali AMPA; · Identificarea unor noi markeri tumorali în leucemia acută mieloidă, cancerul tiroidian, cancerul pulmonar, cancerul colorectal. Modalități potențiale de diagnostic direcționat; · Proiectarea și experimentarea în laborator a unui vector molecular bazat pe Holmiu166 în vederea radiodiagnosticului și radioterapiei direcționate.

 • Bioinformatică şi Biochimie Structurală - Conducător de doctorat: Andrei-J. Petrescu

  Andrei-J. Petrescu, profesor în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române, a înfiinţat şi coordonează Departamentul de Bioinformatică şi Biochimie Structurală al Institutului de Biochimie al Academiei Române care a dezvoltat în premieră în România tehnicile de cercetare experimentală asistată computaţional în domeniul biochimiei şi biologiei la nivel molecular. Cercetările dr. Andrei-J. Petrescu se concentrează pe identificarea celor mai eficiente căi de îmbinare a tehnicilor de modelare şi simulare moleculară, bioinformatică, biologie sistemică, machine learning sau drug design cu cele experimentale de biochimie fizică, mutageneză dirijată, spectrometrie de masă în înţelegerea bazelor moleculare ale vieţii, a evoluţiei şi optimizărilor moleculare cu aplicaţii în rezolvarea unei palete largi de probleme concrete în biochimie, biologie moleculară, imunobiologie, glicobiologie şi farmacologie.

Required documents

For the registration to the doctoral colloquium, the Romanian candidates must bring the following documents:

 • Application request - standard document;
 • Birth certificate (legalized copy);
 • Marriage certificate or any document regarding name change (legalized copy);
 • High-school graduation diploma (legalized copy);
 • Bachelor degree diploma and transcript of records (legalized copies);
 • Master degree diploma and transcript of records (legalized copies);
 • ID card (xerox copy);
 • Language exam certificate (minimum level: B2, according to the Council Of Europe);
 • Other certificates regarding university or post-university training in the field of Biology;
 • CV – European model (1st part: CV, 2nd part: description of the scientific activity);
 • List of scientific papers published by candidate
 • Bibliographic list with the specialized literature studied for the admission colloquium;
 • Personal details file - standard document;
 • Doctoral thesis proposal, including short presentation - 1, 2 pages;
 • Proof of employment for candidate that are employed.

Open positions

Approved student positions at the Institute of Biochemistry: 7.

PhD Advisor Training topic Number of open positions Bibliography
without bursary with bursary
1 Dr. Petrescu Ştefana Maria Cellular and molecular biology 0 2 bibliography
2 Dr. Szedlacsek Ştefan Eugen Enzimology and cellular signaling 0 2 bibliography
3 Dr. Petrescu Andrei Jose Bioinformatics and structural biology 0 2 bibliography
4 Dr. Nichita Norica Beatrice Molecular virusology 0 1 bibliography
Total: 7

Accepted candidates

Following the contest on September 8-9, 2020, 6 candidates were accepted.

PhD Field PhD Advisor Approved candidates
Biology Dr. Petrescu Ştefana Maria Chiosa I. Andrei-Cosmin
Biology Dr. Nichita Norica Beatrice Dore I. Ioana-Mădălina
Biology Dr. Petrescu Andrei Jose Șulea A. Teodor Asvadur
Ursu Gh. Eugen
Biology Dr. Szedlacsek Ştefan Eugen Puiu T.M. Adina–Gabriela
Vasilescu A. Andrei Mihai

Direcţii de cercetare doctorală

 • Biologie Moleculară si Celulară - Conducător de doctorat: Ştefana M Petrescu

  Ştefana M Petrescu este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie al Academiei Române si conducător al Departamentului de Biologie Moleculară si Celulară. Interesele sale de cercetare stiinţifică in domeniul biochimiei si biologiei moleculare se centrează pe dezvoltarea domeniului stiintei proteinelor, scopul principal al cercetărilor fiind inţelegerea proceselor de reglare a homeostaziei proteinelor. Contribuţiile aduse in acest domeniu se referă la: a) dezvoltarea glicobiologiei prin inţelegerea mecanismelor fundamentale ale asocierii calnexinei cu glicoproteinele in reticulul endoplasmic; b) definirea familiei de proteine inrudite cu tirozinaza ca nou model de studiu pentru investigarea proceselor de maturare a proteinelor; c) identificarea rolului proteinelor EDEM in procesele de degradare ale glicoproteinelor.

 • Virusologie Moleculară - Conducător de doctorat: Norica Nichita

  Norica Nichita este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie si conducător al Departamentului de Virusologie Moleculara, care se ocupă cu studiul virusurilor hepatice B si C (HBV si HCV). Interesele sale de cercetare si activitatea stiinţifică actuală se concentrează pe două direcţii principale: a) inţelegerea interacţiei virus - celulă gazd ă la nivel molecular si identificarea de noi ţinte pentru terapia antivirală si b) dezvoltarea de strategii profilactice pentru combaterea infecţiilor cu HBV si HCV, prin obţinerea de antigene virale in sisteme alternative de producţie si caracterizarea proprietăţilor imunogenice ale acestora. În acest sens, Dr. Norica Nichita a coordonat mai multe proiecte nationale si internaţionale de cercetare care s-au concretizat cu stabilirea mecanismului de internalizare a HBV, descifrarea căilor intracelulare de transport si degradare, precum si cu producerea in plante, in premiera, a unor antigene virale HBV/HCV noi care induc raspuns imun neutralizant al infecţiei virale, in animale vaccinate.

 • Enzimologie - Conducător de doctorat: Ștefan Eugen Szedlacsek

  Ștefan Eugen Szedlacsek este conducătorul Departamentului de Enzimologie al Institutului de Biochimie al Academiei Române. Deține un doctorat în biotehnologie la Universitatea Politehnică din București, precum și un master în sinteză organică (Universitatea Politehnică- București) și un master în matematică (Universitatea din București). Profesor Dr. Szedlacsek este bursier al Fundatiei Alexander von Humboldt (Germania). Tema centrală de cercetare a Profesorului Szedlacsek și a echipei sale este studiul relației structură-funcție a enzimelor implicate în semnalizarea celulară cât și aplicarea acestora în diagnostic și în terapie. Proiectele de cercetare specifice în curs de derulare sunt: · Identificarea mecanismelor de semnalizare implicate în tumorigeneză, ca urmare a defosforilării de către EYA3 a substratului specific WDR1; · Studiul mecanismului de acțiune a unor peptide de interferență implicate în inhibarea internalizării receptorilor neuronali AMPA; · Identificarea unor noi markeri tumorali în leucemia acută mieloidă, cancerul tiroidian, cancerul pulmonar, cancerul colorectal. Modalități potențiale de diagnostic direcționat; · Proiectarea și experimentarea în laborator a unui vector molecular bazat pe Holmiu166 în vederea radiodiagnosticului și radioterapiei direcționate.

 • Bioinformatică şi Biochimie Structurală - Conducător de doctorat: Andrei-J. Petrescu

  Andrei-J. Petrescu, profesor în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române, a înfiinţat şi coordonează Departamentul de Bioinformatică şi Biochimie Structurală al Institutului de Biochimie al Academiei Române care a dezvoltat în premieră în România tehnicile de cercetare experimentală asistată computaţional în domeniul biochimiei şi biologiei la nivel molecular. Cercetările dr. Andrei-J. Petrescu se concentrează pe identificarea celor mai eficiente căi de îmbinare a tehnicilor de modelare şi simulare moleculară, bioinformatică, biologie sistemică, machine learning sau drug design cu cele experimentale de biochimie fizică, mutageneză dirijată, spectrometrie de masă în înţelegerea bazelor moleculare ale vieţii, a evoluţiei şi optimizărilor moleculare cu aplicaţii în rezolvarea unei palete largi de probleme concrete în biochimie, biologie moleculară, imunobiologie, glicobiologie şi farmacologie.

Additional Information

Admiterea la programul de doctorat se acordă pe baza unui examen care va fi organizat la Institutul de Biochimie.

Pentru admiterile din 2019, înregistrarea se poate face prin depunerea unei cereri la Institutul de Biochimie, Splaiul Independenței 296, Sector 6, București, în perioada 02-13 septembrie 2019.

Examenul va avea loc în perioada 16-27 septembrie 2019, la aceeași instituție, la etajul al doilea. Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziția concurenților pe site-urile web ale Institutului de Biochimie și ale SCOSAAR începând cu 20 august 2019.

Rezultatele examenului vor fi făcute publice înainte de 30 septembrie 2019, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 8 octombrie 2019.

Examenul lingvistic va avea loc numai în instituții certificate. Vor fi acceptate, certificatele care au fost acordate de instituții aprobate de SCOSAAR în ultimii 2 ani.

Required documents

For the registration to the doctoral colloquium, the Romanian candidates must bring the following documents:

 • Application request - standard document;
 • Birth certificate (legalized copy);
 • Marriage certificate or any document regarding name change (legalized copy);
 • High-school graduation diploma (legalized copy);
 • Bachelor degree diploma and transcript of records (legalized copies);
 • Master degree diploma and transcript of records (legalized copies);
 • ID card (xerox copy);
 • Language exam certificate (minimum level: B2, according to the Council Of Europe);
 • Other certificates regarding university or post-university training in the field of Biology;
 • CV – European model (1st part: CV, 2nd part: description of the scientific activity);
 • List of scientific papers published by candidate
 • Bibliographic list with the specialized literature studied for the admission colloquium;
 • Personal details file - standard document;
 • Doctoral thesis proposal, including short presentation - 1, 2 pages;
 • Proof of employment for candidate that are employed.

Open positions

Approved student positions at the Institute of Biochemistry: 9.

PhD Advisor Training topic Number of open positions Bibliography
without bursary with bursary
1 Dr. Petrescu Ştefana Maria Cellular and molecular biology 0 2 bibliography
2 Dr. Szedlacsek Ştefan Eugen Enzimology and cellular signaling 0 2 bibliography
3 Dr. Petrescu Andrei Jose Bioinformatics and structural biology 0 1 bibliography
4 Dr. Nichita Norica Beatrice Molecular virusology 1 3 bibliography
Total: 9

Accepted candidates

Following the contest on September 24, 2019, 6 candidates were accepted.

PhD Field PhD Advisor Approved candidates
Biology Dr. Petrescu Ştefana Maria Anghel G. Sorina Andreea with bursary
Orobeți N. (Iosub) Cristina Ștefana with bursary
Biology Dr. Nichita Norica Beatrice Cucoș S.V. Lia Maria with bursary
Pantazică GH. Ana-Maria with bursary
Ghionescu S.A. Alina-Veronica with bursary
Biology Dr. Petrescu Andrei Jose Sârghie O. Larisa with bursary
Total: 6. 6 with bursary, 0 without.

Direcţii de cercetare doctorală

 • Biologie Moleculară si Celulară - Conducător de doctorat: Ştefana M Petrescu

  Ştefana M Petrescu este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie al Academiei Române si conducător al Departamentului de Biologie Moleculară si Celulară. Interesele sale de cercetare stiinţifică in domeniul biochimiei si biologiei moleculare se centrează pe dezvoltarea domeniului stiintei proteinelor, scopul principal al cercetărilor fiind inţelegerea proceselor de reglare a homeostaziei proteinelor. Contribuţiile aduse in acest domeniu se referă la: a) dezvoltarea glicobiologiei prin inţelegerea mecanismelor fundamentale ale asocierii calnexinei cu glicoproteinele in reticulul endoplasmic; b) definirea familiei de proteine inrudite cu tirozinaza ca nou model de studiu pentru investigarea proceselor de maturare a proteinelor; c) identificarea rolului proteinelor EDEM in procesele de degradare ale glicoproteinelor.

 • Virusologie Moleculară - Conducător de doctorat: Norica Nichita

  Norica Nichita este cercetător stiinţific gradul I în cadrul Institutului de Biochimie si conducător al Departamentului de Virusologie Moleculara, care se ocupă cu studiul virusurilor hepatice B si C (HBV si HCV). Interesele sale de cercetare si activitatea stiinţifică actuală se concentrează pe două direcţii principale: a) inţelegerea interacţiei virus - celulă gazd ă la nivel molecular si identificarea de noi ţinte pentru terapia antivirală si b) dezvoltarea de strategii profilactice pentru combaterea infecţiilor cu HBV si HCV, prin obţinerea de antigene virale in sisteme alternative de producţie si caracterizarea proprietăţilor imunogenice ale acestora. În acest sens, Dr. Norica Nichita a coordonat mai multe proiecte nationale si internaţionale de cercetare care s-au concretizat cu stabilirea mecanismului de internalizare a HBV, descifrarea căilor intracelulare de transport si degradare, precum si cu producerea in plante, in premiera, a unor antigene virale HBV/HCV noi care induc raspuns imun neutralizant al infecţiei virale, in animale vaccinate.

 • Enzimologie - Conducător de doctorat: Ștefan Eugen Szedlacsek

  Ștefan Eugen Szedlacsek este conducătorul Departamentului de Enzimologie al Institutului de Biochimie al Academiei Române. Deține un doctorat în biotehnologie la Universitatea Politehnică din București, precum și un master în sinteză organică (Universitatea Politehnică- București) și un master în matematică (Universitatea din București). Profesor Dr. Szedlacsek este bursier al Fundatiei Alexander von Humboldt (Germania). Tema centrală de cercetare a Profesorului Szedlacsek și a echipei sale este studiul relației structură-funcție a enzimelor implicate în semnalizarea celulară cât și aplicarea acestora în diagnostic și în terapie. Proiectele de cercetare specifice în curs de derulare sunt: · Identificarea mecanismelor de semnalizare implicate în tumorigeneză, ca urmare a defosforilării de către EYA3 a substratului specific WDR1; · Studiul mecanismului de acțiune a unor peptide de interferență implicate în inhibarea internalizării receptorilor neuronali AMPA; · Identificarea unor noi markeri tumorali în leucemia acută mieloidă, cancerul tiroidian, cancerul pulmonar, cancerul colorectal. Modalități potențiale de diagnostic direcționat; · Proiectarea și experimentarea în laborator a unui vector molecular bazat pe Holmiu166 în vederea radiodiagnosticului și radioterapiei direcționate.

 • Bioinformatică şi Biochimie Structurală - Conducător de doctorat: Andrei-J. Petrescu

  Andrei-J. Petrescu, profesor în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române, a înfiinţat şi coordonează Departamentul de Bioinformatică şi Biochimie Structurală al Institutului de Biochimie al Academiei Române care a dezvoltat în premieră în România tehnicile de cercetare experimentală asistată computaţional în domeniul biochimiei şi biologiei la nivel molecular. Cercetările dr. Andrei-J. Petrescu se concentrează pe identificarea celor mai eficiente căi de îmbinare a tehnicilor de modelare şi simulare moleculară, bioinformatică, biologie sistemică, machine learning sau drug design cu cele experimentale de biochimie fizică, mutageneză dirijată, spectrometrie de masă în înţelegerea bazelor moleculare ale vieţii, a evoluţiei şi optimizărilor moleculare cu aplicaţii în rezolvarea unei palete largi de probleme concrete în biochimie, biologie moleculară, imunobiologie, glicobiologie şi farmacologie.

 • Post translational modifications - Conducător de doctorat: Elena Ganea

Additional Information

Admiterea candidatilor la doctorat se face prin concurs, care se organizeaza la sediul Institutului de Biochimie.

Pentru sesiunea octombrie 2018 inscrierile se vor face la sediul Institutului de Biochimie, Splaiul Independentei 296, Sector 6, Bucuresti, in perioada 10-21 septembrie 2018.

Concursul se va desfasura in perioada 1 - 12 octombrie 2018, in acelasi sediu, etajul 2. Bibliografia aferenta colocviului este disponibila candidatilor pe site-ul Institutului de Biochimie.

Rezultatele finale vor fi afisate pe data de 26 octombrie 2018.

Examenul de competente lingvistice se sustine in cadrul institutiilor acreditate. Sunt acceptate si certificatele de competente lingvistice eliberate in ultimii 2 ani de catre institutii recunoscute de SCOSAAR.

Required documents

 • cerere de inscriere - formular tip (biroul doctorate);
 • certificat de nastere (copie legalizata);
 • certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizata);
 • diploma de bacalaureat (copie legalizata);
 • diploma de licenta si foaie matricola (copii legalizate);
 • diploma de master si foaie matricola (copii legalizate);
 • cartea de identitate (copie xerox);
 • atestat de sustinere a unui examen de competente lingvistice sustinut la Centrul de Limbi Straine a Universitatii Bucuresti (nivelul minim B2, conform cadrului de referinta al Consiliului Europei);
 • alte certificate care atesta pregatire universitara si / sau postuniversitara in domeniul e;
 • curriculum vitae - model european(Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activitatii stiintifice);
 • lista lucrarilor stiintifice publicate in domeniul de studiu ales;
 • lista bibliografica cu literatura de specialitate studiata pentru colocviul de admitere;
 • fisa personala - formular tip (biroul doctorate);
 • propunere privind teza de doctorat ce urmeaza a fi elaborata si o scurta prezentare a acesteia -1,2 pagini - formular tip (biroul doctorate);
 • adeverinta de salariat in cazul in care candidatul este angajat;

Open positions

Approved student positions at the Institute of Biochemistry: 8.

PhD Advisor Training topic Number of open positions with bursary Bibliography
1 Dr. Petrescu Ştefana Maria Cellular and molecular biology 1 bibliography
2 Dr. Nichita Norica Beatrice Molecular virusology 2 bibliography
3 Dr. Szedlacsek Ştefan Eugen Enzimology and cellular signaling 2 bibliography
4 Dr. Elena Ganea plierea si deplierea proteinelor 1 bibliography
5 Dr. Petrescu Andrei Jose Bioinformatics and structural biology 2 bibliography
Total: 8

Previous PhD defences:

Year Name Abstract of the PhD Thesis
2022 Eliza Martin "Investigation of protein structure, dynamics and interactions using statistical physics and mathematics"
2021 Mănica Laura Georgiana "Rolul domeniilor structurale ale EDEM3 în ERAD"
2020 Aura-Elena Ionescu "Mass spectrometric analysis of EYA-modified proteins from normal and cancerous cells"
2018 Anca Filimon "Tumor antigens with potential use for diagnosis and prognosis of malignant melanoma. Nanoparticles for targeted release of biologically active compounds"
2018 Ovidiu Vlaicu "Interaction between structural and non-structural Hepatitis C Virus proteins and biomedical applications"
2018 Mihaela Uță "Mechanism_of_Hepatitis B Virus proteins degradation."
2017 Cristian Butnaru "Role of mannosidases in Endoplasmic Reticulum Associated Degradation (ERAD)."
2017 Marius Surleac "Analysis methods applied in biomolecular modelling and simulation."
2016 Cristian V.A. Munteanu "MS analysis of proteomics interaction in ERAD & melanoma antigen presentation."
2016 Alexandra Gaspar "The cell - active compound interaction in tissular regeneration process."
2016 Gabriela Chiritoiu "The Role of N-glycosylation and ERAD in tyrosynase immunogenicity modulation."
2015 Petruta-Ramona Alexandru "Molecular mechanism of insulin secretion in pancreatic β-cells"
2015 Florin Pastrama "Procese reglatoare ale căilor de transport vezicular în celulele β-pancreatice. Identificarea interactorilor proteinei EDEM1 din calea ERAD"
2015 Monica Vanghele "Molecular Chaperones in Ovine Bacterial Infections"
2014 Urs Andreea "Role of Saturated vs Unsaturated Fatty Acids in Cell. Mech. & Pathol."
2014 Octavian Bucur "Novel Regulatory/Modulatory Mechanisms of Foxo3a/Foxo1 tumor suppressors and their function"
2014 Mari Chiritoiu "The role of EDEM1 in glycoprotein degradation associated to the endoplasmic reticulum"
2013 Paula Florian "Role of Lactoferrin in Immune Response in Infection & Inflammation."