Intarirea capacitatii administrative a Institutului de Biochimie

Intarirea capacitatii administrative a Institutului de Biochimie 2010
Acronym: ICAIB
Project director: Anca Roseanu

Începând cu data de 16.06.2010, Institutul de Biochimie beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă pentru implementarea proiectului “Întărirea capacităţii administrative”, în baza contractului de finanţare nr. 167/16.06.2010 semnat cu Organismul Intermediar ANCS Bucureşti.

Axa prioritară 2 - “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”

Domeniul major de intervenţie 2.2 - “Investiţii în infrastructura de CD & I şi dezvoltarea capacităţii administrative”

Operaţiunea 2.2.4 - “Întărirea capacităţii administrative”

Număr identificare contract: ID 803/167/16.06.2010

Începând cu data de 16.06.2010, Institutul de Biochimie beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă pentru implementarea proiectului “Întărirea capacităţii administrative”, în baza contractului de finanţare nr. 167/16.06.2010 semnat cu Organismul Intermediar ANCS Bucureşti.

Proiectul are o valoare de 468.973 lei, valoarea nerambursabilă 399.923 lei, din care 331.936,09 lei din FEDR, iar 67.986,91 lei din bugetul naţional şi o durată de 6 luni.

Anca Roseanu, Dr.
Anca Roseanu, Dr.

Head of Department

TBA More...

A fost încheiat contractul de furnizare de produse pentru un server de fişiere şi un server de reţea (contract nr. C09SD219_662/27.07.2010).

A fost încheiat contractul de furnizare de licenţe kituri software pentru: sistem de operare Microsoft Windows, software de virtualizare VMware şi software de reţea Microsoft (contract nr. C09SD219_931/05.08.2010).

Au fost recepţionate şi puse în funcţiune serverul de reţea (PV de recepţie nr. 2/13.09.2010) şi serverul de fişiere (PV de recepţie nr. 1/13.09.2010).

Au fost achiziţionate şi instalate kiturile pentru software de virtualizare VMware (PV de recepţie nr. 5/13.09.2010), sistem de operare Microsoft Windows (PV de recepţie nr. 4/13.09.2010) şi software de reţea Microsoft (PV de recepţie nr. 3/13.09.2010).

Au fost încheiate contractele de furnizare de produse pentru un program software salarizare (contract nr. C09SD219_939/22.10.2010), un program software contabilitate (contract nr. C09SD219_1095/22.10.2010), un program software antivirus (contract nr. C09SD219_1096/22.10.2010) şi un server antivirus Messaging Security Gateway (contract nr. C09SD219_1097/22.10.2010).

Au fost achiziţionate şi instalate programele software salarizare (PV de recepţie nr. 2/03.12.2010, PV de punere în funcţiune nr. 1/13.12.2010), contabilitate (PV de recepţie nr. 1/03.12.2010, PV de punere în funcţiune nr. 2/13.12.2010) şi antivirus (PV de recepţie nr. 4/03.12.2010, PV de punere în funcţiune nr. 4/15.12.2010), precum şi serverul antivirus Messaging Gateway (PV de recepţie nr. 3/03.12.2010, PV de punere în funcţiune nr. 3/08.12.2010).